Leopoly | Easy 3D/VR/AR solutions

iMuSciCA - Interactive Music Science Collaborative Activities

Team Teaching for STEAM Education

Starting Date: January 1st, 2017
Duration: 30 months
Total EU Contribution: € 2.673.745,00
Project Number: 731861
Website: https://www.imuscica.eu

Consortium:

 • Athena Research and Innovation Center, Greece
 • University College Leuven-Limburg, Belgium
 • Ellinogermaniki Agogi, Greece
 • IRCAM, France
 • Leopoly, Hungary
 • Cabrilog, France
 • Wiris, Spain
 • University of Fribourg, Switzerland

iMuSciCA is a Research and Innovation Action funded under the European Union’s Horizon 2020 Programme.

The iMuSciCA project addresses contemporary requirements in education and learning for new STEAM pedagogical methodologies and innovative educational technology tools by supporting active, discovery-based, personalized, and more engaging learning and providing students and teachers with opportunities for collaboration, co-creation and collective knowledge building.

The iMuSciCA workbench addresses secondary school students with the aim to support mastery of core academic content on STEM subjects (Physics, Geometry, Mathematics, and Technology) alongside with the development of creativity and deeper learning skills through the students’ engagement in music activities.

iMuSciCA focuses on the following objectives:

 • Develop and explore original and innovative enabling technologies to facilitate the incorporation of open co-creation tools in music activities in order to support STEM learning, thus providing evidence of the positive impact of art and science interaction on creativity and innovation. Innovative educational technologies include:
  • Virtual 3D environments with gesture and pen-enabled interaction to design personalized musical instruments using geometric forms and tools.
  • Computer generated sound produced by varying the design parameters of musical instruments with interpretations of the related physics and mathematics.
  • Gesture and pen-enabled multimodal interaction of learners with the virtual 3D musical instrument for co-creation and music performance.
  • Interactive STEM authoring and learning environments with advanced tools for the creation and presentation of lesson plans.
  • 3D printing technology for realizing the physical musical instrument as an actual/tangible physical object.
 • Develop a set of practical activities to give learners the opportunity to explore different phenomena/laws of physics, geometry, mathematics and technology through creative music activities, to examine them from various viewpoints and to increase integration among various curriculum subjects contributing to innovative cross-disciplinary educational approaches.
 • Encourage students to engage in innovative interactive music activities with advanced multimodal interfaces that enable them to discover new ways to look at science with the support of creative and artistic interventions, raising their interest in science and technology.
 • Enable teachers to design meaningful and engaging project-based, problem-based STEAM learning activities, produce rewarding and self-fulfilling teaching materials by acquiring and integrating innovative and stimulating educational technologies in their teaching practice.
 • Provide teachers with a coherent and rigorous set of lesson plans for STEAM learning.

The iMuSciCA framework will be pilot-tested and evaluated in real learning contexts by a substantial number of students and teachers in three European countries (Belgium, France, and Greece).

iMuSciCA is a pioneering approach using music for fostering creativity and deeper learning, thereby setting new grounds in the European STEAM curricula.


~ Hungarian ~

iMuSciCA - Interaktív zenei-tudományos együttműködő tevékenységek

Csoportos oktatás a STEAM tantárgyakban

Kezdődátum: 2017. január 1.
Időtartam: 30 hónap
Teljes EU hozzájárulás: € 2.673.745,00
Projekt Azonosítószám: 731861
Website: https://www.imuscica.eu

Konzorcium:

 • Athena Research and Innovation Center, Greece
 • University College Leuven-Limburg, Belgium
 • Ellinogermaniki Agogi, Greece
 • IRCAM, France
 • Leopoly, Hungary
 • Cabrilog, France
 • Wiris, Spain
 • University of Fribourg, Switzerland

Az iMuSciCA egy kutatás-fejlesztési tevékenység az Európai Unió ‘Horizon 2020’ programjának keretében.

Az iMuSciCA projekt új STEAM pedagógiai módszereket és innovatív oktatástechnológiai eszközöket kínál a kortárs oktatás és tanulás területén azáltal, hogy támogatja az aktív, felfedezésen alapuló, személyre szabott, a figyelmet jobban lekötő tanulást, emellett a diákok és tanárok számára lehetőséget nyújt az együttműködésre, együtt alkotásra és közös tudásszerzésre.

Az iMuSciCA középiskolai diákokat szólít meg azzal a céllal, hogy támogassa a STEM tantárgyak (fizika, geometria, matematika, műszaki tudományok) alapvető tudományos tartalmának elsajátítását, valamint a kreativitás és alapos tanulási készségeket, a tanulók zenei tevékenységekben történő részvételével.

Az iMuSciCA fő célkitűzései a következők:

 • Sajátos és innovatív technológia kifejlesztése és kutatása, ami lehetővé teszi annak az elősegítését, hogy a zenei tevékenységek nyílt közös alkotás eszközein keresztül támogassa a STEAM tanítást, ezzel bizonyítva a művészet és tudomány kölcsönhatásásnak a kreativitásra és innovációra gyakorolt pozitív hatását. Az innovatív oktatási technológiák közé tartozik:
  • Virtuális 3D környezet gesztus és toll-vezérlésű interakcióval, személyre szabott zenei eszközök tervezésére, geometriai formák és eszközök használatával.
  • Számítógép által létrehozott hang, mely a zenei eszközök tervező paramétereinek variálásával jön létre, az ehhez kapcsolódó fizikai és matematikai értelmezésen keresztül.
  • A tanulók gesztus és toll-vezérlésű többmódosú interakciója 3D zenei eszközökkel közös alkotásra és zenei teljesítmény létrehozására.
  • Interaktív STEM szerzői és tanulói környezetek az óravázlatok létrehozásához és előadásához szükséges haladó eszközökkel.
  • 3D nyomtatás technológia a fizikai zenei eszközök valós, kézzelfogható tárgyként történő létrehozásához.
 • Fejlesszen ki különböző gyakorlati tevékenységet, hogy tanulóknak lehetőségük legyen, hogy kreatív zenei tevékenységeken keresztül tárják fel a fizika, geometria, matematika és technológia jelenségeit és törvényeit különféle nézőpontokból, ezzel hozzájárulva ahhoz, a tanterv különböző tantárgyai között növekedjen az integráció, amely elősegíti a innovatív, tudományágak közötti megközelítést.
 • Bátorítsa a diákokat, hogy vegyenek részt innovatív, interaktív zenei tevékenységekben, melyekhez olyan haladó, multimodális felületek tartoznak, amik elősegítik, hogy új szemmel tekintsünk a tudományra, a kreatív és művészi közbeavatkozásnak köszönhetően, ezzel felkeltve az érdeklődést a tudomány és technológia iránt.
 • Tegye lehetővé, hogy a tanárok jelentős és figyelmet lekötő, project-alapú, probléma-alapú STEAM tanulási tevékenységeket tervezzenek, hozzon létre jutalmazható és önkifejező tanítási anyagokat innovatív és stimuláló oktatási technológiák beszerzésével és integrálásával a tanítási gyakorlatban.
 • Lássa el a tanárokat összefüggő és pontos óravázlatokkal a STEAM tanuláshoz.

Az iMuSciCa váza kísérleti tesztelés után kerül értékelésre, valós tanulási környezetben, jelentős számú diák és tanár bevonásával, három európai országban (Belgium, Franciaország, Görögország).

Az iMuSciCa egy úttörő megközelítés a kreativitás és mélyebb megértés zene általi fejlesztésére, ezzel új alapokra helyezve az európai STEAM tantervet.

Subscribe To Our Newsletter